Thursday, March 28, 2013

ترفند جدید طرفداران حکومتی برای تو دهنی زدن به خامنه‌ای بروید به مشایی رأی دهید

دیشب اخبار و وبلاگ‌ها را نگاه می‌کردم که یک دفعه چشمم به وبلاگی خورد که بالای سر وبلاگ عکس مرحوم دکتر مصدق بود وقتی‌ مطلب را خواندم دیدم این فرد که خود را مخالف حکومت اسلامی جا زده و نوشته که برای تو دهنی زدن به خامنه‌ای بروید از مشایی حمایت کنید.این رژیم با خرج میلیونها پول باز هم در فریب این مردم هست باید هشیار باشیم به هیچ وجه دیگر به پای صندوق رأی در حکومت ضد ایرانی‌ نرویم به امید آزادی ایران.

No comments:

Post a Comment