Sunday, March 31, 2013

امروز دو تا مطلب در سایت ایران گلوبال پست کردم که هر دو حذف شد

آزادی‌خواهی با ایدولوژی چپ ایرانی و اسلامی سازگار نیست هر چه این دوستان چپ زور میزنند که خودشان را با دمکراسی و آزادی بیان هماهنگ کنند نمی شود هر مطلب که  خوشایند اینها نباشد آن را فوری حذف میکنند چپها قدیمی‌ ایران وقتی‌ دیدن ایدولوژی چپ لنین و استالین دیگر خریداری ندارد هر کدام یک خانه حقوق بشر در خارج از ایران راه انداختند و تبلیغ حقوق بشر کمونیستی و آزادی بیان چپ یا اسلامی فریاد زدند، چندین روز پیش تحلیلی را  از مجتهدزاده  از سایت تاریخ ایرانی‌ با تیتری که سایت زده بود در این سایت ایران گلوبال انتشار دادم  بعد از چندین دقیقه مدیر سایت با حذف تیتر و با پیامی در قسمت کامنتها نوشته بود که جناب با تکرار دوباره توهین به دکتر مصدق عضویت شما را حذف خواهیم کرد جواب نوشتم آقای توکلی من هیچ توهینی به دکتر مصدق نکردم شما همیشه در سایت هشدار می‌دهید که نوشتار دیگران را دست کاری نکنید حتا افرادی دیگری هم  بودند در تائید حرف من ولی‌ باز آقای توکلی بدون هیچ احترام به آزادی بیان تیتر لینک من را با دلخواه خود عوض کرد مدیر سایت هست صاحب اختیار حرفی‌ در این نیست ولی‌ دیگر در مورد آزادی بیان در سایت خود حرفی‌ نزنند,  امروز هم دو تا مطلب در نقد آقای رضا براهنی بودند از این سایت حذف شد منبع آنها را در اختیار دوستان قرار میدهم از سایت ....ایران گلوبال... حذف شد فقط خواستم خدمت دوستان عرض کنم که آزادی بیان و دمکراسی در سایت ایران گلوبال به شیوهٔ استالینی و اسلامی عمل می‌ کنند هر چه تجزیه طلب هست جمع شدند در این سایت
 منبع لینکها حذف و تغییر یافت در سایت ایران گلوبال
مجتهدزاده: مصدق بزرگترین شارلاتان تاریخ بود/ انگلیسی‌ها دوبار مانع قتل امیرکبیر شدند
http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/2861

رضا براهنی؛ ساواک مرا به پنکه سقفی بست و درحال چرخش به من تجاوز کرد !؟

  http://iranazar.org/?p=24110


رضا براهنی به روایت سید حسین نصر

 http://azarbijani.blogspot.ca/2013/03/blog-post_31.html


 

No comments:

Post a Comment