Sunday, March 24, 2013

بشار اسد یار خامنه‌ای نزدیک به درک واصل شدن هست

بشار اسد بعد از تیر خوردن توسط محافظ خود الان در بیمارستان با مرگ دست پنجه میزند آرزو ماند هستیم به زودی به درک واصل شود. 
و خونریزی توسط این دیکتاتور به پایان برسد

No comments:

Post a Comment