Sunday, June 30, 2013

در بالاترین موضوعات داغ غیر قانونی حذف نمیشود اگر کاربر گردن‌کلفت و حامی روحانی باشید !

حسن روحانی قانون جدید بالاترین را تعیین کرد 
منظور از گردن کلفت یعنی‌ حامی حکومت اسلامی باشید یعنی‌ حامی حسن روحانی و رهبری باشید . باور کنید بعضی‌ موقعها آزادی بیان هم دردسر ساز شده برای ما ایرانیان  مثلا این هواداران رضا پهلوی اصلا کلفت نیستند مگر میشود با ۴ تا لینک موضوع داغ زد آن هم یکی‌ دو تا از لینکها مال یک ماه پیش یا چند روز پیش باشد 

No comments:

Post a Comment