Saturday, May 11, 2013

مسعود رجوی امام زمان غیب شده مجاهدین خلق رفسنجانی‌ باید به صحنه بیاید

مجاهدین خلق از یک طرف از سرنگونی نظام حرف میزنند از یک طرف دیگر رهبر غیب شده رفسنجانی‌ را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دعوت می‌کند دم خروس را باور کنم یا قسم حضرت عباس

No comments:

Post a Comment